برای به دست آوردن برگ زیتون تازه به اندازه مناسب تلاش کنید.

عصاره قوی از برگ زیتون، برگ زیتون Manzanillo یا یک درصد خوبی از اولئوروپین اما بسیاری از گونه Olea Europaea مورد دیگر باید خوب شناخته شده باشد.

زیر گونه از گونه Olea Africana ویژه خود را برای منافع قلبی عروقی و مدر خوب است.

برگ تنها ، که شامل اولئوروپین کافی نیست، درختان زیتون چینی، درخت خود را مقدار چینی شما خوب نیست.

در صورت امکان انتخاب برگها در اواسط صبح زمانی که رطوبت سطح برگ خشک و برداشت آنها را درون یک ساعت یا کمترانجام دهید. از برگ های کثیف یا معیوب استفاده نکنید.

برگ درختان در شدت هوای مناطق آلوده استفاده نکنید.

مطمئن باشید که شما می دانید که درختان زیتون، یا درختان مجاور، به تازگی با سم و یا سولفات مس اسپری آفات سم پاشی نشده باشند.

اگر شما استفاده از برگ های تجاری خشک شما ممکن است نتایج قابل قبول به دست آورید، اما ترکیبات فرار از دست رفته اند، ارائه محصول متعادل کمتر است.

خشک کردن برگ های تازه خود کمی وقت گیر است، آن را به عنوان زمان بیشتری طول می کشد و افزایش بازده عصاره تحتانی برگ زیتون است.


با چه موادی عصاره گیری کنیم ؟ :
Ethanol

40٪الکل حجم و یا 80 درصد برای استخراج است.

گلیسیرین یا سرکه می تواند مورد استفاده قرار گیرد، اما عصاره ضعیف تر از برگ زیتون می دهد، عملکرد دیگری لازم است برای بیرون کشیدن از فیتوکمیکال و ممکن است حرارت برای گرفتن یک نتیجه مفید نیاز باشد ، اما دیگر طعم مناسب نیست هر چند گاهی اوقات استفاده می شود.

اگر شما می توانید الکل غلات خالص 96٪ اتانول را دریافت کنید شما می توانید این کار استفاده کنید.

رقیق آن را به حدود. 40٪ با مخلوط کردن 1 قسمت الکل به 1.4 بخش آب تصفیه شده است.

به عبارت دیگر برای هر 100ml الکل اضافه کردن 140ml آب.


وسایل دیگر که لازم است :

شیشه ضخیم شیشه ترشی یا مشابه با درب بدون منفذ.

هر گونه ظروف پلاستیکی بدون در نظر گرفتن مقاوم در برابر الکل که تصور می شود اجتناب کنند. کسی هرگز نمی داند چه مواد شیمیایی به تنتور شما اضافه خواهد شد.

یکجور پارچه پشت نما ) cheesecloth به فشار / محصول نهایی را به زور گرفتن. (بلیچ نشده است

شیشه کهربا کوچکتر بطری قطره چکان قطره چکان کند را به نگهداری و توزیع عصاره برگ زیتون. این شما فقط 2 هفته بعد از اینکه شما شروع به تنتور شما نیاز است. بطری های تنتور به سایت قدیمی خود را نگه دارید و یا خرید های جدید در خط است.روش عمل :

قبل از شروع عصاره برگ زیتون خود را ودکا یا اتانول رقیق شده

+ به ABV 40٪ شیشه های آماده و شسته شده است.

شما باید الکل به اندازه کافی برای پوشش به راحتی برگ های خرد شده تازه نیاز دارند. اگر شما با استفاده از برگ های خشک شما نیاز دارید که به اندازه کافی برای پوشش دادن به آنها به علاوه حدود (25mm) آنها را از الکل و جذب باید همیشه با الکل پوشیده شود.

برای به دست آوردن عصاره ایده ال از محلول الکل چقدر شما برای عصاره برگ زیتون نیاز داریم، که وزن برگ خود را در گرم است.

اگر از برگ های تازه استفاده می کنید، تعدادی ازگرم برگها را ضرب در عدد 3 و این تعداد در میلی لیترالکل یا محلول 40 درصد الکل مورد نیاز خواهد بود.

اگر با استفاده از برگ های خشک، multipy تعداد گرم 5، و این عدد در میلی لیتر. از محلول الکل در دسترس است.

به عنوان مثال اگر من از برگ های تازه استفاده از 100G، من نیاز به حداقل 200ml تا 300ml الکل دارم.اگر من از برگ های خشک شده استفاده 100G، من نیاز به 500ml از الکل برای پوشش دادن برگ ها در دسترس است.حالا شروع کنیم :

1 . ریز ریز کردن و پاره کردن برگ های تازه را در یک کود گیاهی و بلافاصله به داخل ظرف شیشه ای بریزید. پوشیدن با الکل رقیق.

هم بزنید تا حباب آزاد شود به طوری که برگ های خرد شده پوشش داده شود.

اگر از برگ های خشک شده استفاده می کنید، آنها را به شکستن به اندازه برگ چای در ظرف شیشه ای و پوشش با الکل رقیق (25mm) بالاتر از سطح برگ قرار دهید. لرزش و یا هم بزنید تا برگ ها ته نشین شوند.

2 . مهر و موم ظرف شیشه ای و در یک مکان تاریک در دمای اتاق قرار دهید.

3 . هر روز ظرف شیشه ای را تکان دهید و مطمئن شوید که الکل کافی برای پوشش برگ ها همیشه وجود دارد. اگر شما استفاده از برگ های خشک آنها را از محلول الکل را برای جذب بالا از آن در صورت نیاز بریزید.

4 . بعد از 2 هفته تنتور باید از یک قدرت خوب باشد و آن را هم اکنون می توانید ف ی ل ت ر و بسته است.

5 . قرار دهید پارچه نخ نما یا cheesecloth خود را در یک ظرف دیگر و آن را در اطراف لبه در حالی که شما که تنتور خود را در آن بریزید نگه دارید.

پس از آن 
ف ی ل ت ر کردن از طریق پارچه نخ نما را در سراسر بقیه ماده گیاهی بپیچید و فشار دهید آن را در حداکثر مایع خارج شود.به جای دور انداختن گیاه مصرف شده ، شما می توانید آن را در یک ترکیب جدیدی از محلول اتانول مهر و موم قرار دهید. 
ف ی ل ت ر و استفاده کنید از این محلول وقتی که دسته خود را از تنتور آن را کمی قوی تر کنید.

اگر رسوب بیش از حد در تنتور شما وجود دارد، ظرف را مهر و موم، اجازه دهید آن را در محل تاریک و پس از آن ته نشینی را دور بریزید مایع خالص را در بطری های کهربا قطره چکان نگه دارید.متناوبا، شما می توانید آن را از طریق کاغذ مناسب 
ف ی ل ت ر کنید.

کمی رسوب چیز بدی نیست.

شما در حال حاضر با نام تجاری خود تنتور عصاره برگ زیتون تهیه کردید.آزمون انجام شده توسط یک قاشق چای خوری 1/2 عصاره برگ زیتون در روز دو بار در کمی آب به ارزیابی قدرت آن و توجه داشته باشید که چگونه بسیاری از قطره ها این معادل است.نکته :

توجه داشته باشید

محلول اتانول جذب را در معده خود را در حدود 20٪ تا 25٪ اتانول است. 

به این معنا که چرا سریعترین اثر برگزار خواهد شد اگر شما عصاره 40٪ خود را از برگ زیتون در حدود مقدار معادل آب مخلوط هنگامی که آن را می خورید.

اگر تنتور به نظر می رسد بیش از حد ضعیف است ، آزمایش با برگ های مختلف، دوباره خیساندن با محلول کمتر اتانول ارائه می شود گیاه همیشه تحت پوشش باقی می ماند.